مجله حقوق بانکی

مجله شماره 13 حقوق بانکی


سرمقاله

دشواری‌های اقتصادی و رسالت حقوق

مقالات

ریسک‌های مرتبط با معامله اعتبار اسنادی و روش‌های کاهش آنها در بانکداری بین‌المللی

حمایت از شخص با حسن نیت در پرداخت وجه اعتباری اسنادی

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات شکلی در ضمانت‌نامه‌های بانکی در مقایسه با اسناد تجاری

یادداشت‌ها

وظایف و مسئولیت‌های بانک‌ها در اصلاحیه جدید قانون صدور چک

نقدی بر پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

قانون مبارزه با پل‌شویی-فرایندی سخت برای قانون‌گذاری

قوانین و مقررات

قانون مبارزه با پول‌شویی (با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1397/07/03)

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (با آخرین اصلاحات و الحاقات براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1397/04/31)

دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی

دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران