مجله حقوق بانکی

درباره ما

با توجه به مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار مجله حقوق بانکی به عنوان اولین نشریه تخصصی حوزه حقوق بانکی در ایران تحت شماره 9005/90 مورخ 13/4/90 توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد صادر شد. مدیر مسئول مجله علیرضا مسعودی با مدرک دکترای حقوق از دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری می باشد. انگیزه اصلی انتشار این مجله، بررسی حقوقی ابعاد مختلف بانکداری و کمک به غنای ادبیات علمی حاکم در این زمینه می باشد.

آخرین مقالات

آخرین اخبار