مجله حقوق بانکی

مجله شماره 20 حقوق بانکی


سرمقاله

گزارشی از یک تلاش

مقالات

یکنواخت‌سازی قراردادهای بانکی توسط بانک مرکزی، مطالعه موردی قراردادهای مشارکت

ظرفیت‌های NFT در حوزه دارایی‌های فکری، با تاکید بر تامین مالی و وثیقه‌گذاری

تحلیلی بر روند تصمیمات بانک مرکزی در پذیرش فین‌تک‌ها

مقایسه نقش و جایگاه آنسیترال و اتاق بازرگانی بین‌المللی در وضع مقررات تجاری بین‌المللی

یادداشت‌ها

چالش‌ها و مشکلات مربوط به اعمال جانشینی بانک‌ها در قراردادهای واگذاری

نگاهی به مقررات متحدالشکل معاملات تجاری دیجیتال URDTT

اقاله در واحدهای تولیدی، چندگونگی و ابعام در مقررات اقاله و نظام بانکی

نگاهی به طرح‌ بانکداری، هیات رسیدگی به اختلافات بانکی؛ بدعتی عجیب در رسیدگی به دعاوی بانکی

معرفی کتاب

مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

قوانین بانکی عراق

نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در امور بانکی و اسناد تجاری