مجله حقوق بانکی

مجله شماره 21 حقوق بانکی


سرمقاله

آثار اقتصادی تصمیمات قضایی در دعاوی بانکی

مقالات

تاثیر قوه قاهره بر رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات

تحریم سوئیفت و امکان‌سنجی ایجاد شبکه نوین مبادله داده‌ها در حقوق بانکی بین‌المللی

یادداشت‌ها

اقاله بانکی و مصوبه جدید شورای پول و اعتبار

نگاهی به دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های ارزی

شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی-مقررات حاکم و چالش‌ها

معرفی کتاب

مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی، تحلیل حقوقی چالش‌ها و موانع واردکنندگان کالا و خدمات پیرامون چگونگی رفع تعهدات ارزی با تاکید بر رویه قضایی

نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور بانکی و اسناد تجاری